İLKNUR ALTINTAŞ 
 abbasiler serisi

Hallac-ı Mansur Dai'de Tarihi Kişilikler

 HALLACI MANSUR