İLKNUR ALTINTAŞ 
 abbasiler serisi

Peçeli & Köle Türkler'de Tarihi Kişilikler